REFERENCE - Liniové stavby

DEZA a.s.
Zvýšení kapacity užitkové vody

Poličná - Branky
Vodovodní přivaděč

Valašské ekocentrum-rekonstrukce
Inženýrské sítě

DEZA a.s.
Oprava potrubí užitkové vody DN 200

Bystřička
kanalizace a čistírna odpadních vod

CIE Automotive
Vodovod a kanalizace - průmyslová zóna Lešná

Město Valašské Meziříčí
Kanalizace Hrachovec

Město Valašské Meziříčí
Průmyslová zóna Lešná - zdrže a sběrač

Město Valašské Meziříčí
Vodovod Krhová - Hrádky

Akce Čistá Bečva
Kanalizace Poličná - Štěpnice

ČD s.o.
Umělé objekty na úseku SO 06

CIE METAL s.r.o.
Výtlačný řád tlakové kanalizace

HOMOLA, a.s.
Výstavba dešťové a splaškové kanalizace

SWIETELSKY
Kanalizace, ul. 40. pluku VM

Město Valašské Meziříčí
Vodovod Hrachovec - Vichury

CHALUPA - RVES, a.s.
Výstavba skladových kapacit Loukov


Další reference:

Společnosti EFIOS je partner firmy STAVEBNÍ MECHANIZACE - SERVIS s.r.o. STAVEBNÍ MECHANIZACE - SERVIS s.r.o.
Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 02360641, DIČ: CZ02360641

Zásady ochrany osobních údajů.

Copyright © 2016-2018 HodaDesign. Všechna práva vyhrazena.